Project Description

home

Huisstijl en webdesign Vrienden van het Lindenhofje, Amsterdam

Voor Stichting Vrienden van het Lindenhofje heeft Greative een huisstijl ontworpen en een responsive website gerealiseerd.

De Stichting Vrienden van Het Lindenhofje zorgt ervoor dat er geld is voor activiteiten en projecten die niet uit de reguliere middelen kunnen worden gefinancierd, maar die wél van belang zijn voor het welzijn van de kinderen.

Het Lindenhofje is een huis waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 19 jaar kunnen logeren en waar zij 24 uur per dag goede verpleegkundige zorg krijgen. Ook is er veel aandacht en ruimte voor de emotionele begeleiding van het kind, de ouders en andere gezinsleden. Er is plaats voor tien kinderen en er zijn twee extra plaatsen voor opname in een crisissituatie. Ouders en/of andere gezinsleden kunnen, als zij willen, blijven logeren. Afhankelijk van de zorgbehoefte kan een verblijf variëren van enkele dagen tot enkele maanden.